1B48E4A1 BFC6 4742 ABB1 92015C6B8DC2

Zapraszamy na Boulder Night vol. 4 Atelier!
Tym razem przygotujemy wyjątkową edycję, gdzie będziecie mogli połączyć wysiłek fizyczny z intelektualną ucztą. 
Boulder Night rozpocznie się wernisażem artystów, którzy czasami wpadają powspinać się na Fabrycznej.
Będzie można podziwiać dzieła Rafała Chojnowskiego - wrocławskiego malarza i projektanta,
Ani Sokół - architekta i twórcy akwareli, Saszy Sieczkowskiej – twórczyni niesamowitych miniatur oraz
rzeźby Andrzeja Beno, które możecie na co dzień podziwiać na półkach naszej recepcji! 

Wspinając się po iście artystycznych boulderach, nakręconych przez naszą ekipę routesetterską
niejako dopełnicie dzieła tworzenia w atelier Fabrycznej! 
 
Data: 7 lipca 2023 (piątek)
Start: g.19:00 – otwarcie wystawy (rozmowa z artystami)
19:30 - wystawa
20:00 – wspinanie w rytmie mixów DJ Transystora
Wejście: 40zł (nie działają karty sportowe i karnety)
Oglądanie prac i bujanie na parkiecie: wstęp wolny
 
ENG
Boulder Night vol. 4 Atelier!
This time we will prepare a unique edition, where you will be able to combine physical effort with an intellectual feast.
Boulder Night will start with an exhibition of artists who sometimes come to climb at Fabryczna. 
You will be able to admire the works of Rafał Chojnowski - a painter and designer from Wrocław,
Ania Sokół - an architect and a watercolor artist, Sasza Sieczkowska - the creator of amazing miniatures and
sculptures by Andrzej Beno, which you can admire on the shelves of our reception every day!
Climbing the truly artistic boulders, set by our routesetting team, you will somehow complete the work
of creation in the Fabryczna atelier!
 
Date: July 7th, 2023 (Friday)
Start: 19:00 – opening of the exhibition (conversation with the artists)
19:30 - exhibition
20:00 – climbing to the rhythm of DJ Transystor's mixes
Entrance fee: PLN 40 (sports cards and passes do not work).
To view the works and dance to DJ’s rhythm: free admission