CENNIK

Obowiązuje od 2019-06-10

WEJŚCIA POJEDYŃCZE

wejście NormalnyUlgowyDzieci i młodzież do lat 16
do godziny 15:00 15,00 zł
od godziny 15:00 oraz w weekendy i święta 25,00 zł 20,00 zł 18,00 zł

z karnetem sportowym OK System*

z kartą MultiSport Plus**

bez dopłat i ograniczeń czasowych
*  Zgodnie z REGULAMINEM DLA UŻYTKOWNIKÓW MULTIPAKIETÓW
** Zgodnie z regulaminem korzystania z kart w ramach programu MultiSport - wymagamy od Użytkownika karty Multisport Plus okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem

WEJŚCIA RODZINNE*

RodziceDzieci i młodzież do lat 16
20,00 zł 10,00 zł
* Wejścia rodzinne nie łączą się z innymi rodzajami wejść, w tym OK System i MultiSport Plus.

KARNET 8 WEJŚĆ WAŻNY 2 MIESIĄCE

NormalnyUlgowy
150,00 zł 130,00 zł

KARNET OPEN WAŻNY 1 MIESIĄC

NormalnyUlgowy
180,00 zł 160,00 zł

KARNET OPEN WAŻNY 3 MIESIĄCE

Normalny / Ulgowy
360,00 zł

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA SEKCJE WSPINACZKOWE

2x w tygodniu + karnet OPEN1x w tygodniu + karnet OPEN1x w tygodniu + karnet 4 wejścia2x w tygodniu z kartą MultiSport Plus1x w tygodniu z kartą MultiSport Plus
280,00 zł 220,00 zł 190,00 zł 170,00 zł 120,00 zł

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA SEKCJE WSPINACZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

1x w tygodniu - dzieci i młodzież2x w tygodniu - dzieci i młodzież
160,00 zł 240,00 zł

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA POZOSTAŁE ZAJĘCIA (kettle, kalistenika)

1x w tygodniu1x w tygodniu dla uczestników sekcji wspinaczkowych2x w tygodniu2x w tygodniu dla uczestników sekcji wspinaczkowych
160,00 zł 60,00 zł 240,00 zł 120,00 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z INSTRUKTOREM

1h z intruktorem 1 os.*1h z intruktorem 2 os.*
60,00 zł 95,00 zł
* nie obejmuje opłaty za wejście

ZNIŻKI I PROMOCJE

Evening for Ladies (poniedziałki od 19:00)Studencki czwartek i piątek
15,00 zł 15,00 zł

REGULAMIN

Obowiązuje od 2016-01-22

Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną, mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność! Zarządzający obiektem i właściciel obiektu nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to, we własnym zakresie, według uznania, korzystający z obiektu zapewnia sobie we własnym zakresie. Zaleca się wykupienie ww. ubezpieczenia.

 1. Regulamin bulderowni obowiązuje wszystkich korzystających z obiektu oraz inne osoby znajdujące się na jego terenie.
 2. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
  2. uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z cennikiem albo okazania dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt,
  3. korzystania z obiektu i sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. posiadania obuwia zmiennego, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu,
  5. utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,
  6. zgłoszenia osobie znajdującej się w recepcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, a w szczególności nieprawidłowości mogących zagrażać bezpieczeństwu osób wspinających się oraz innych osób przebywających na terenie obiektu.
 3. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu z właścicielem obiektu. Grupy te korzystają z obiektu tylko pod nadzorem i w obecności instruktora, który jest odpowiedzialny we własnym zakresie za właściwe zachowanie osób wspinających się oraz za ich bezpieczeństwo.
 4. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie i bezpieczeństwo.
 5. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 8. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający obiektem nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 9. O wszelkich niebezpiecznych zachowaniach lub przypadkach nieprzestrzegania regulaminu, a także problemach technicznych (m. in. dotyczących chwytów, materaca, funkcjonowania obiektu) korzystający zobowiązany jest informować osobę znajdującą się w recepcji.
 10. Zabrania się:
  1. pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu,
  2. wspinania się, stania lub siedzenia pod osobą będącą już na ścianie,
  3. skakania na materac,
  4. biegania po materacach.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2016-01-22. Wykupienie biletu wstępu lub okazanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt oznacza akceptację niniejszego regulaminu.